English Camp on April

Program : 5 – 14 April 2016
Leider @ Holland

 

Spring English Camp : ระยะเวลารวมทั้งหมด 10 วัน

 • ค่าโปรแกรม 55,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวมดังต่อไปนี้ :

 • เรียนภาษาอังกฤษคอร์ส Speak Up
 • Activities & ทัวร์ : Utrecht , Rotterdam, Amsterdam
 • อาหารเช้า กลางวัน และเย็น ตามที่ทาง Leider ได้จัดเตรียมไว้ให้
 • Social Club กับ นักศึกษานานาชาติ ESN
 • ห้องพัก 2 คน/ห้อง
 • รถรับส่งระหว่างที่พัก – สนามบิน Schiphol

อัตรานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินธรรมเนียมการขอ Visa หรืออื่น ๆ นอกเหนือจากรายการที่กำหนด

 

ทำไมต้อง Spring Camp ? คุณจะได้อะไรจากการมาเรียนโปรแกรมนี้
 • คุณจะได้รับการฝึกทักษะด้านการพูดและการฟังภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติอย่างแท้จริง
 • คุณจะมีความกล้าในการสนทนาภาษาอังกฤษ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้านำเสนอ
 • ได้เข้าสังคมร่วมกับนักศึกษานานาชาติกับ ESN
 • ได้พักผ่อนเที่ยวไปกับทัวร์ที่ Amsterdam, Utrecht และ Rotterdam
 • ได้ทำอาหารมื้อเย็นร่วมกันกระชับความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีในกลุ่ม
 • ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะทั้งกับนักเรียนในกลุ่มและนักศึกษานานาชาติ
 • ได้เรียนรู้วัฒนธรรมในดินแดนตะวันตก เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนชาวต่างชาติหรือทำธุรกิจในอนาคต
 • ได้สำรวจเดินดูไอเดียต่าง ๆ ของชาวดัชท์ในเวลาว่าง
 • แพคเกจนี้รวมการเดินทาง ที่พัก อาหาร คอร์สเรียนภาษา และ ทัวร์ ช่วยให้คุณประหยัดเป็นอย่างมาก คุณแทบไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะ เพราะเราจัดโปรแกรมนี้สำหรับคนที่ต้องการมาเปิดโลกประสบการณ์ใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ค่ะ

ขั้นตอนการสมัครและการดำเนินการ :

 1. อ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขในการสมัครให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร
 2. ทำการสมัครโดยการกรอกแบบฟอร์ม ที่นี่
 3. รอรับจดหมายยืนยันการรับสมัครพร้อมรายละเอียดในการชำระเงิน
 4. ชำระเงินมัดจำ
 5. หลังการจองทางโรงเรียนจะส่ง Letter of invitation ยืนยันสถานะนักเรียนโปรแกรม Spring Camp จาก Leider English School เพื่อเป็นเอกสารยื่นประกอบในการขอ Visa ที่สถานทูต Netherlands
 6. ชำระเงินส่วนที่เหลือหลังวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้ว
 7. เมื่อมาถึงสนามบินสคริปโฮล (Amsterdam) จะมีเจ้าหน้าไปคอยต้อนรับและนำเข้าที่พัก

   Leider     0d7f5fe00c5b45107061ee3074d66424 2-1442242585

 

เงื่อนไขการชำระเงิน :

ชำระงวดที่ 1 : หลังจากท่านกรอกใบสมัครและได้รับจดหมายยืนยันการรับสมัครจาก Leider English School เรียบร้อยแล้ว กรุณาชำระเงินมัดจำค่าจอง ท่านละ 15,000 บาท

 • หลังทำการจองและทำการมัดจำค่าจอง กรุณาอีเมล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยืนยันการจอง

ชำระงวดที่ 2 :  จำนวนที่เหลือ 50 % หลัง Visa ผ่านแล้วภายใน 7 วัน มิเช่นนั้นโรงเรียน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ชำระงวดที่ 3 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 45 วัน

*** หลังชำระครบทั้งหมดแล้ว เตรียมพร้อมการเดินทาง

เลือกช่องทางชำระเงิน ที่นี่

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า อ่านได้ ที่นี่ นะคะ

 • ทางเราบริการให้คำแนะนำและช่วยเหลือเรื่องการกรอกแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าฟรีค่ะ
 • ใน Letter of invitation จะรับรองเรื่องการมาเรียน  , ที่พัก , ทัวร์ และ อาหาร

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากยกเลิกการเดินทางหลัง Visa ผ่านแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 10,000 บาท เนื่องจากทางโรงเรียนมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์หักค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการต่าง ๆ ที่ได้จองและชำระล่วงหน้าไปแล้วท่านละ 5,000 บาท
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของโรงเรียน

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือ ขอคำแนะนำ
 1. ผ่านช่องทาง Contact Us
 2. ทางอีเมล์ info@leiderenglish.com
 3. ผ่านทาง Line ID :  leiderholland ทุกวัน และ สามารถโทรสอบถามผ่าน Line ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 15.00 – 17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

หมายเหตุ : ติดต่อทางช่องทางที่กำหนดข้อ 1-3 เท่านั้น งดการติดต่อผ่านทางประเทศไทยค่ะ ยกเว้นกรณีมาเรียนทั่วไปที่ไม่ใช่ English Camp

กระชับ ฉับไว ติดต่อตรงกับ Leider English School ประเทศ Holland ค่ะ